Qo‘shrabot tumani bo‘yicha korxona va tashkilotlar soni to‘g‘risida maʼlumot (dehqon va fermer xo‘jaliklarisiz)

    01.10.2021 y. holatiga
  Ro‘yxatga olinganlar Faoliyat ko‘rsatayotganlar
birlik  yakunga nisbatan foizda birlik  yakunga nisbatan foizda
         
Jami 1 159 100,0 1 080 100,0
shu jumladan:        
   qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligi 168 12,2 143 12,1
    sanoat  164 19,3 155 19,0
    qurilish 80 8,1 73 8,0
    savdo 325 29,8 309 30,2
   tashish va saqlash 26 1,7 23 1,7
   yashash va ovqatlanish bo‘yicha xizmatlar 75 7,1 69 6,9
   axborot va aloqa 8 1,3 6 1,3
  sog‘liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko‘rsatish 8 2,0 8 2,1
  boshqa turdagi xizmatlar ko‘rsatish 305 18,4 294 18,6
         
         
Ro‘yxatga olingan hamda faoliyat ko‘rsatayotgan kichik tadbirkorlik subʼektlarining iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha soni (dehqon va fermer xo‘jaliklarisiz)
         
    01.10.2021 y. holatiga
  Ro‘yxatga olinganlar Faoliyat ko‘rsatayotganlar
birlik  yakunga nisbatan foizda birlik  yakunga nisbatan foizda
         
Jami 917 100,0 845 100,0
shu jumladan:        
   qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligi 167 13,8 142 13,7
    sanoat  164 22,1 155 21,9
    qurilish 80 9,3 73 9,2
    savdo 325 34,2 309 34,7
   tashish va saqlash 26 1,9 23 1,9
   yashash va ovqatlanish bo‘yicha xizmatlar 75 8,1 69 7,9
   axborot va aloqa 7 1,5 5 1,5
  sog‘liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko‘rsatish 5 2,1 5 2,2
  boshqa turdagi xizmatlar ko‘rsatish 68 7,0 64 6,9
         
2015-2021 © Қўшработ туман ҳокимлиги. Сайт яратувчиси: SAKTRM